Mw. J.J.E. de Jong

Het was in 1977 dat Mw. J.J.E. de Jong de start maakte met het ontwikkelen van wat nu Brain Stimulating Method is geworden. Als grondlegster bestudeerde ze vele boeken en wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van de Embryologie, (Neuro) Anatomie, (Neuro) Fysiologie en Endocrinologie.

Het was een vrouwelijke kinderarts die aan Mw. de Jong tijdens Pasen vroeg een aantal jonge patienten van haar in behandeling te nemen met als doel via beweegoefeningen gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen aan te pakken.

De resultaten die hiermee geboekt werden waren voor die tijd opzienbarend met name omdat ze niet anders waren dan een vertaling van de al beschreven kennis.

Pas jaren later werd duidelijk dat deze methode voor alle leeftijden geschikt is wat de grondlegster deed beseffen dat de naam Brain Stimulating Method destijds onjuist was gekozen en Cell Stimulating Method een betere benaming was geweest.

Als grondlegster ontwikkelde Mw. de Jong door. Zij gaf zelf les aan studenten en vanuit deze groepen stonden BSMers op die meewerkten als docent binnen de opleiding, en zagen het opleidingsinstituut IBSM en de beroepsvereniging BBT -waarvan zij erelid is- het licht.

Via wetenschappelijk onderzoek werd aangetoond welke hersenveranderingen plaatsvonden na behandeling met de methode. De methode groeide door, kreeg een beeldmerk en wordt tot op de dag van vandaag verder uitgediept aan de hand van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Mw. de Jong zette een unieke methode neer en was haar tijd ver vooruit. Binnen de methode zijn verschillende onderdelen, we benoemen hier erg beknopt alleen de neurologisch onderbouwde kijk op het Visuele systeem en de testonderdelen waarmee we deze kunnen onderzoeken en gericht behandelen, die andere behandelaars in zowel het reguliere als complementaire vak niet beheersen en als kennis omschreven hebben.

Voor haar levenswerk ontving Mw. de Jong in 2012 de Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’.

Tip een bekende

Tip een bekende