Voor wie?

Brain Stimulating Method- De Jong®, kortweg BSM – De Jong® genoemd, is een unieke methode die van oorsprong ontwikkeld is voor het behandelen van ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen bij kinderen.

Echter, omdat de methode zich richt op verbeteren van de functie van het zenuwstelsel, is al snel daarna gebleken dat men op alle leeftijden en bij klachten op velerlei gebied baat heeft bij deze methode.

Brain Stimulating Method is gebaseerd op de Embryologie, Anatomie en Fysiologie en wordt dus ingezet om het zelfherstellend vermogen van ieder mens op elke leeftijd te bevorderen. Een BSM-er ziet de cliënt als individu en stemt zijn of haar werkwijze af op het lichaam en functioneren van deze cliënt. Er wordt dus maatwerk geleverd. 

Tip een bekende

Tip een bekende