Brain Stimulating Method-De Jong®

BSM-De Jong®️ levert een constructieve, respectvolle en blijvende bijdrage aan het optimaal benutten van de mogelijkheden van de cliënt door naar de oorsprong en samenhang van de klachten te kijken. Dit doet de therapeut door inzet van grote kennis van het functioneren van het gehele zenuwstelsel, anatomie en fysiologie. Met neurologische beweegoefeningen wordt het gehele menselijke systeem aangezet tot beter functioneren.
Therapeuten hebben de beschikking over een heel groot aantal oefeningen die
• ofwel middels specifieke prikkeling via de zenuwbanen hun doelgebied bereiken om te exciteren danwel te inhiberen in het doelgebied
• ofwel middels viscerale technieken hun doel bereiken waarbij invloed wordt uitgeoefend op de vliezen met als doel deze te ontspannen en zo doorbloeding en bezenuwing van doelgebieden zo optimaal mogelijk te maken waardoor de functie verbetert

Onze therapeuten behandelen uiteenlopende leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij alle leeftijden. De anatomische en fysiologische basis biedt ook mogelijkheden tot het behandelen van velerlei chronische en ‘onbegrepen’ klachten. Elke therapeut heeft zich daarnaast gespecialiseerd binnen zijn of haar eigen interesses en professie.
Naast toepassing van BSM-De Jong®️ kan ondersteuning middels Remedial Teaching volgens de BSM visie ingezet worden of kan, afhankelijk van de hulpvraag, coaching, behandeling van pasgeborenen, darmproblematiek, hoogbegaafdheid, hulp bij Down syndroom etc. geboden worden. Uitrijping van –extreem- prematuren / dysmaturen of om andere redenen onvoldoende uitrijping doorgemaakt hebbende kinderen is een van onze laatste ontwikkelingen binnen het gebied van behandelmogelijkheden.

Middels behandeling en het inzetten van onze eigen specifiek gerichte neurologische beweegoefeningen stimuleren we het brein en zelf herstellend vermogen van het lichaam door blokkades op te heffen en zenuwbanen vrij te maken, neurotransmitter- en hormoonaanmaak – en de juiste balans hiertussen- te stimuleren. Advies op het gebied van voeding en soms ook suppletie kan onderdeel van de behandeling zijn.

Tip een bekende

Tip een bekende