Wat is Brain Stimulating Method-De Jong®?

Brain Stimulating Method-De Jong® levert een constructieve, respectvolle en blijvende bijdrage aan het optimaal benutten van de mogelijkheden van de cliënt door naar de oorsprong en samenhang van de klachten te kijken. Dit doet de therapeut door inzet van grote kennis van het functioneren van het hele zenuwstelsel (anatomie en fysiologie). Met lichamelijke oefeningen, behandeling, coaching en voedingsadvies wordt binnen het behandeltraject het hele menselijk systeem aangezet tot beter functioneren.

Brain Stimulating Method-De Jong® is van oorsprong ontwikkeld voor het behandelen van ontwikkelings-, leer-, en gedragsproblemen bij kinderen. Echter, omdat de methode zich richt op het verbeteren van de functie van het zenuwstelsel kan de methode bij alle leeftijden en voor veel uiteenlopende klachten worden toegepast.

Brain Stimulating Method-De Jong® zoekt naar de oorsprong van de klacht en werkt op het versterken van het hele systeem. Het is een Westers holistische werkwijze die complementair aan reguliere behandeling kan worden ingezet. 

Tip een bekende

Tip een bekende