Geaccrediteerde nascholingen worden verzorgd door IBSM

Ook voor overige therapeuten en geïnteresseerden in de opleiding

Meer informatie over IBSM

IBSM

Aanmelden voor de opleiding tot BSM-De Jong® therapeut is vanaf heden mogelijk.

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel informeert, reguleert en dirigeert middels het opnemen en verwerken van informatie en zet zo gerichte bewegingen of acties in gang.

Neurologische BSM-De Jong® beweegoefeningen versterken gericht het zenuwstelsel waardoor de oorzaak van lichamelijke klachten en ontwikkelingsproblemen wordt aangepakt.

Bewust gebruik maken van de mogelijkheden van motorische output en sensorische input

@Brain Stimulating Method

Prof.dr. Nancy C. Andreassen

"Wat wij PSYCHE noemen, is de som van activiteit in de hersenen, op cellulair, chemisch en moleculair niveau"

Ondersteuning bij de uitrijping geeft een krachtiger systeem

BSM is de gouden sleutel

Vind één van onze therapeuten

Donald O'Hebb

“Het probleem van het begrijpen van het gedrag is het probleem van het begrijpen van de totale werking van het zenuwstelsel en vice verca.”

Puzzel

Als Brain Stimulating Method therapeut gaan wij op zoek naar de oorzaak achter het symptoom en zetten daar behandeling op in.

Maatwerk is de oplossende aanpak.

Preconceptie, zwangerschap, geboorte, voeding, beweging, leefstijl. Elk facet is van groot belang

voor een goede ontwikkeling

Kennismaken met onze methode

Brain Stimulating Method-De Jong®

Brain Stimulating Method-De Jong® levert een constructieve, respectvolle en blijvende bijdrage aan het optimaal benutten van de mogelijkheden van de cliënt door naar de oorsprong en samenhang van de klachten te kijken. Dit doet de therapeut door inzet van grote kennis van het functioneren van het hele zenuwstelsel (anatomie en fysiologie).

De Filosofie van de Brain Stimulating Method-De Jong® betreft een concept waarbinnen drie principes het fundament vormen:

  • Het menselijk lichaam is een eenheid
  • Structuur en functie bezitten een wederzijdse relatie
  • Het menselijk lichaam bezit zelfregulerende krachten

Met lichamelijke oefeningen, behandeling, coaching en voedingsadvies wordt binnen het behandeltraject het hele menselijk systeem aangezet tot beter functioneren. Met prachtige resultaten.

Onze leden

Vind een therapeut

Blijf op de hoogte

Laatste berichten

21
07

Amygdala

De amygdala maakt deel uit van het limbische systeem en speelt een centrale rol bij het verwerken van negatieve prikkels en reageert op gevoelens van angst. Een overactieve amygdala zet het beenmerg aan om meer witte bloedcellen aan te maken, en die zorgen voor ontsteking en op den duur verkalking.… Lees meer

20
07

Zure ontlasting

Als er sprake is van zuur ruikende ontlasting zegt dit iets over het verteringssysteem. Het systeem is onrijp als gevolg van het nog minder goed werken of aangestuurd worden van onderdelen binnen dit systeem. BSM therapeuten kunnen vanuit hun kennis dit traject heel goed en blijvend versterken en het verteringsproces… Lees meer

Tip een bekende

Tip een bekende