Opleiding

De vakopleiding tot het beroep BSM-De Jong® therapeut wordt verzorgd door IBSM, ons eigen opleidingsinstituut. Het betreft momenteel een driejarige deeltijdopleiding. Extra modules wordt binnen de komende opleiding verwacht. Elk cursusjaar bestaat uit minimaal vijf blokken van twee studiedagen op vrijdag en zaterdag.

Op dit moment is de basisopleiding geaccrediteerd door het KTNO met 131 punten. Voor meer info zie www.ktno.nl.

In de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

* Neuroanatomie en neurofysiologie

* Het endocriene systeem (hormoonstelsel)

* Het sensorisch systeem met de zintuigorganen

* Het motorische of beweegsysteem

* Spijsvertering en stofwisseling

* Preconceptie, zwangerschap en geboorte

* Ontwikkeling en uitrijping

* Voeding, voedingsovergevoeligheden en suppletie

* Praktijkvoering

* BSM Remedial Teaching

* Basistesten & het testprotocol

* Diagnostiek

* Behandelingsmethodiek

* Embryologie

* Therapeutschap

* BSM neurologische beweegoefeningen

* BSM gerichte leefstijl

De opleiding gaat vanaf de start van een nieuwe groep werken met secties. Binnen elke sectie dragen docenten verantwoording voor hun onderdeel. Onze docenten worden bijgestaan door gastdocenten. Geschreven wordt aan een aanvullende module BSM Remedial Teaching. Daarnaast is er aanvullende en verdiepende lesstof rondom Embryologie en de Fascia.

Via voorzitter@ibsm.nl is vrijblijvend informatie op te vragen over de opleiding. Aanmelden kan via info@IBSM.nl.

Tip een bekende

Tip een bekende