Werkwijze van de therapeut

De BSM-De Jong® therapeut werkt vanuit een brede visie op de klacht van de cliënt. De brede visie in de diagnostiek wordt gevormd door het toepassen van onderzoek op drie systemen van het menselijk lichaam:

• Centraal Zenuwstelsel

• Perifeer Zenuwstelsel

• Autonoom Zenuwstelsel

De BSM-De Jong® therapeut neemt eerst een uitgebreide anamnese af. Met betrekking tot de ontwikkelingsgeschiedenis (zoals bijvoorbeeld complicaties bij geboorte, doorgemaakte ziektes, operaties) en voedingsgewoonten.

Vervolgens vindt een onderzoek plaats met betrekking tot zintuiglijke verwerking van auditieve en visuele informatie.

Op basis van de ontwikkelingsgeschiedenis en de gevonden resultaten wordt een behandelplan opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van het eigen vermogen van het lichaam door middel van aanraking, bewegen en bewogen worden.

De BSM-De Jong® therapeut biedt een passende methode aan. Deze is gekoppeld aan de causaliteit van de klacht en de integratie van de verschillende aspecten van het menselijk lichaam (centraal-, perifeer- en autonoom zenuwstelsel). Daarnaast worden adviezen voor thuis gegeven in de vorm van een dagelijks uit te voeren programma. Dit programma wordt zo nodig aangevuld met voedings adviezen, didactische en pedagogische adviezen.

Doel van de gehele behandeling is de harmonie in het zelfregulerend vermogen van de lichamelijke en intellectuele functies in gang te zetten.

Tip een bekende

Tip een bekende