Inleiding tot de BSM Visie

BSM-De Jong® is een manier van kijken naar en behandelen van een probleem. Beter nog van kijken naar het probleem achter een symptoom. We bestuderen de wetenschappelijke literatuur en houden ons aan deze wetten van het lichaam maar door ‘anders’-d.w.z. vanuit de grote samenhang- te kijken, komen we tot bijzondere inzichten en mogelijkheden tot behandelen.

Citaat van onze grondlegster Janny de Jong:

Het is een voorrecht om het leven met een goed functionerend lichaam te mogen starten. Helaas, door sommige omstandigheden kan het lichaam niet optimaal gaan functioneren.

We zien, als we om ons heen kijken, heel veel volwassenen en kinderen die niet optimaal functioneren. Die niet in staat zijn om ‘eruit te halen wat erin zit’. Door de loop van het leven van Janny en haar gezin is zij eind 70er jaren gestart met onderzoek naar antwoorden op vragen die bij haar leefden en haar brachten tot wat later tot BSM-De Jong® zou uitgroeien.

Sinds kort is onze Brain Stimulating Method-De Jong® geclassificeerd als Westers Holistisch. Dit houdt in dat we gebaseerd op westerse en wetenschappelijke inzichten tot ons handelen komen. We vormen ons een beeld van de diverse systemen in een lichaam werkzaam en het totaalbeeld wat zo ontstaat, is de basis voor ons handelen. BSM-De Jong® kan zich daarom vinden in de uitspraken van:

Donald O. Hebb (1949)

Het probleem van het begrijpen van het gedrag, is het probleem van het begrijpen van de totale werking van het zenuwstelstel en vice versa.

Hierbij mag opgemerkt worden dat het woord gedrag vervangen zou kunnen en mogen worden door het totale functioneren.

Prof. Dr. Nancy C. Andreasen ( psychiater )

Wat wij PSYCHE noemen, is de som van activiteiten in de hersenen, op cellullair, chemisch en moleculair niveau.

Met een gedegen kennis van de anatomie en fysiologie, en het doorzien van de samenhang tussen alle facetten hiervan, komen we tot het inzicht waar we onze behandeling moeten starten. Door de gedegen kennis van het zenuwstelsel en overige stelsels zijn we in staat te bepalen waar het lichaam in zijn ontwikkeling is blijven steken. Daar pakken we door middel van onze oefeningen de lijn op om het lichaam door geregelde en specifieke prikkeling de, nog niet of onvoldoende gezette, stappen van ontwikkeling door te laten maken om zo te komen tot een optimaal functioneren.

Dit proces wordt middels onze Neurologische Beweegoefeningen doorlopen.

Naast deze neurologische beweegoefeningen beschikken we tevens over een scala aan Viscerale Oefeningen. Deze oefeningen komen voort uit de samenwerking met Frank de Bakker, osteopaat Geïntegreerde Technieken.

Citaat Frank de Bakker:

Juiste kennis is niet het stapelen van feiten maar onbevooroordeeld waarnemen.

Steeds onbevooroordeeld waarnemen. Bij elke hulpvraag opnieuw open in gesprek gaan en op zoek gaan naar de oorzaak van de klacht. Via de GeIntegreerde Technieken zijn we ons ook gaan verdiepen in de Embryologie. Komende jaren zal de embryologische kennis meer en meer verdiepend aangeboden worden. Dit om de samenhang tussen structuren nog beter te leren begrijpen en daardoor viscerale oefeningen gerichter te kunnen inzetten. Dit biedt ons extra mogelijkheden tot het behandelen van de steeds complexer wordende hulpvragen die bij ons worden neergelegd. Complexer hulpvragen, mede als gevolg van onze huidige leefstijl die meer en meer van ons vraagt.

Tijdens de opleiding tot BSM-De Jong® Therapeut wordt de basis gelegd voor een steeds verder en dieper gaand begrip van het functioneren van de mensen om ons heen. Door steeds te blijven studeren op de wetenschappelijke ontwikkelingen, neemt onze kennis steeds verder toe en kunnen we een prachtige bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van hen die met een hulpvraag onze praktijken bezoeken.

Tip een bekende

Tip een bekende