Privacy statement

In het kader van de Algemene Verordening Gegevens bescherming verplichten BSM- De Jong® therapeuten zich te voldoen aan de wet geneeskundige behandelovereenkomst, WGBO. Zij hebben de plicht hun uiterste best te doen om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en dat zij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Tip een bekende

Tip een bekende