Vakinhoudelijke bij- en nascholing

Onze geaccrediteerde Vakinhoudelijke scholingen zijn deels, afhankelijk van het onderwerp en de inhoud van de scholingsdag, toegankelijk voor overige therapeuten en belangstellenden. Neem contact op met IBSM via info@ibsm.nl voor meer informatie over nascholingen en de mogelijkheden deze bij te wonen.

Verwachte (vakinhoudelijke) scholingen vanaf september 2023:

Auditieve verwerking incl. afnemen en interpreteren van de Dichotische Luistertest (nov. 2023)

Hartuitrijping (Embryologische ontwikkeling van het hart) en behandelmogelijkheden in de BSM Praktijk (dec. 2023)

Visus en Correctie Visus

De lever incl. Embryonale Ontwikkeling en rotatie, functie en relaties.

Ectoderm: Onderdeel Epitheel, Slijmvliezen, Huid

BSM Neurologische Beweegoefeningen en Viscerale Oefeningen

BSM Visie op Chronobiologie

Vakinhoudelijke scholingen in 2022 en de jaren daarvoor waren:

Tethered Cord Syndrome

Uitrijping Bloeddruk en de Bloeddrukoefeningen

WISC en de behandeling bij uitval op onderdelen

Via Ademhaling de Parasympaticus activeren

De mens en zijn leefomgeving (ecologie)

(G)Lymfatisch Systeem

Tip een bekende

Tip een bekende