Vakinhoudelijke bij- en nascholing

Onze geaccrediteerde Vakinhoudelijke scholingen zijn deels, afhankelijk van het onderwerp en de inhoud van de scholingsdag, toegankelijk voor overige therapeuten en belangstellenden. Neem contact op met IBSM via info@ibsm.nl voor meer informatie over nascholingen en de mogelijkheden deze bij te wonen.

Verwachte (vakinhoudelijke) scholingen vanaf september 2022:

Neurotransmitters
Tethered Cord Syndrome   
Visus en Correctie Visus
Uitrijping Bloeddruk en de Bloeddrukoefeningen

WISC en de behandeling bij uitval op onderdelen
Via Ademhaling de Parasympaticus activeren
De mens en zijn leefomgeving (ecologie)

(G)Lymfatisch Systeem
De lever  incl. Embryonale Ontwikkeling en rotatie, functie en relaties.

Ectoderm: Onderdeel Epitheel, Slijmvliezen, Huid
Bewegend Leren
Het Hart incl. uitrijping
BSM Neurologische Beweegoefeningen en Viscerale Oefeningen
BSM Visie op Chronobiologie
Auditieve verwerking incl. afnemen en interpreteren van de Dichotische Luistertest

 

Tip een bekende

Tip een bekende