Fascie

Deze scholing stond al enige tijd op ons verlanglijstje. DO MRO Rob Seelen, Osteopaat zal deze scholing verzorgen.

In het licht van de lesstof en bijbehorende BSM-De Jong® Neurologische Beweegoefeningen hebben we de keuze gemaakt dat deze scholing alleen toegankelijk is voor Leden van de BBT en derdejaars studenten van de opleiding.

Heb jij interesse in onze opleiding, wil je dit jaar instromen én zou je deze scholing willen bijwonen, neem dan overleg op met voorzitter@IBSM.nl

Tip een bekende

Tip een bekende