De grondlegster

Als remedial teacher behandelde mw. J.J.E. (Janny) de Jong-Koutstaal uit Burgh-Haamstede kinderen met leerproblemen. Daarbij experimenteerde zij aanvankelijk met symmetrische en fijnmotorische bewegingsoefeningen. Deze oefeningen hadden een gunstige uitwerking op leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Steeds meer ouders riepen de hulp van Mw. De Jong in waarna ze op zoek ging naar antwoorden op de vragen:

Wat is de lichamelijke oorzaak van een leer- , ontwikkeling- en / of gedragsprobleem?

Welke lichamelijke functies zijn betrokken bij de cognitieve ontwikkeling en hoe kunnen deze door bewegen worden gestimuleerd?

Wat volgde waren jarenlange studies, onderzoeken, scholingen en contacten met artsen en onderzoekers in binnen- en buitenland. Uiteindelijk is hier een unieke methode uit voort gekomen waaraan haar naam is verbonden.

In 2010 verscheen haar boek:”Hulp aan mijn ronde tafel” (IBSN 9789087591670).

Haar methode heeft zich verder door ontwikkeld en middels deze methode behandelen we heden ten dage alle leeftijden.

In april 2012 heeft mevrouw Janny de Jong-Koutstaal de officiële erkenning gekregen die ze verdient. Zij heeft voor haar werk, het ontwikkelen van een unieke en bruikbare methode, het opzetten van een eigen beroepsvereniging en het starten van een eigen opleidingsinstituut de Koninklijke Onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau ontvangen.

In de zomer van 2020 heeft Janny besloten de werkzaamheden in haar praktijk neer te leggen, vanwege haar welverdiende pensioen. Zij is heden ten dage op hoge leeftijd nog verbonden met de Beroepsvereniging als ere-lid.

Tip een bekende

Tip een bekende