Wie zijn wij

Binnen Brain Stimulating Method-De Jong® is sprake van zowel een beroepsvereniging, de BBT, als een stichting die de opleiding en nascholingen verzorgt, het IBSM.

Leden van onze beroepsvereniging zijn Post-HBO of W.O. geschoold. Zij hebben allen een eigen expertise en ervaring. Vraagt u hiernaar als u contact opneemt.

Op deze website treft u alleen de NAW en contactgegevens aan van BSM therapeuten die op dit moment cliënten kunnen ontvangen. Onze vereniging heeft echter meer leden. Leden die in geval van ziekte of persoonlijke omstandigheden tijdelijk geen cliënten kunnen aannemen vermelden wij hier niet, zodat u niet uw neus kunt stoten. Uiteraard wordt dit steeds aangepast.

Daarnaast ziet u dat niet alle leden licentiehouder zijn. In dat geval is betreffend lid hieraan nog aan het werk of is er een andere reden. Als u vragen heeft of een BSM-De Jong® therapeut in uw omgeving actueel bijgeschoold is of lid van onze vakgroep dan kunt u een e-mail sturen aan voorzitter@bsmdejongtherapeuten.com.

Tip een bekende

Tip een bekende