IBSM

IBSM, Institute Brain Stimulating Method, is een Stichting die in het leven is geroepen om het gedachtegoed van de BSM-De Jong® uit te dragen zoals deze door Mevrouw J.J.E. de Jong-Koutstaal is ontwikkeld. Uitgaande van de opvatting dat leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen hun oorsprong kunnen hebben in nog onvoldoende uitrijping van het zenuwstelsel en/of het minder krachtig functioneren hiervan worden bij de BSM–De Jong® eenvoudige oefeningen ingezet om dit krachtig te stimuleren.

Stichting Brain Stimulating Method-De Jong® verzorgt de opleiding tot BSM-De Jong® therapeut. Daarnaast verzorgt IBSM o.a. nascholingen. Deze geaccrediteerde nascholingen voor BSM-De Jong® therapeuten zijn, afhankelijk van het onderwerp, ook toegankelijk voor therapeuten uit andere werkvelden en geïnteresseerden in onze opleiding.

Gerichte vragen over de inhoud van de opleiding en de toelatingseisen kunnen vrijblijvend opgevraagd worden via voorzitter@ibsm.nl

IBSM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 24296772 en sinds 1999 actief.

Tip een bekende

Tip een bekende