Erkenning opleiding

Onze opleiding is erkend door:

-NIBIG (Nederlands Instituut Belangenorganisatie Integrale Gezondheidszorg);

-NVST (Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten).

-BATC (Beroep Associatie Therapeut en Consument).

-VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen);

-NOAG (Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers);

–CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten);

Sinds 2019 zijn wij in contact met FLICZ. Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg | voor kwaliteitsregistratie.

De stichting Federatie voor Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg, afgekort FLICZ, is opgericht met als doel de kwaliteit en transparantie in kwaliteit van CAM professionals (Complementary and Additive Medicine) te verbeteren. 

De ambitie om een sterkere en ook een meer algemeen erkende positie te realiseren voor de CAM professionals staat hierbij centraal. Juist de competentie van de CAM-professional en zijn integrale benadering van de mens is van grote meerwaarde. Samenwerking tussen de CAM-professional en reguliere zorg leidt namelijk tot optimale zorg voor de client en meer efficiëntie en kostenbesparing in de zorg. 

FLICZ meent dat een gelaagd kwaliteitsregister voor alle CAM professionals hierin een centraal instrument is. Een kwaliteitsregister dat transparantie geeft aan alle stakeholders, en niet in de laatste plaats de cliënten, of een CAM professional wel of niet een erkende opleiding veelal toegespitst op een van CAM behandelwijzen, met goed gevolg heeft afgerond. 

In september 2020 hebben wij als Beroepsvereniging BSM-De Jong® Therapeuten een intentieverklaring ondertekend nadat hiervoor overeenstemming was bereikt in de Algemene Leden Vergadering.

Tip een bekende

Tip een bekende