Tentamens en Examen

Elk studiejaar wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch tentamen. Indien behaald ontvangt de student een deelcertificaat.

Aan het eind van de opleiding wordt een praktisch examen afgenomen. Tijdens dit examen in de les locatie krijgt de student een casus voorgelegd. De student gaat deze bestuderen en maakt een anamnese en adviesschema. Binnen dit adviesschema dienen Viscerale- en Neurologische Beweegoefeningen uit het BSM Praktijkboek te worden geadviseerd evenals suppletie/natuurlijke medicatie, leefstijladvies en indien passend gerichte voedingsadviezen.

Omdat dit in het laatste studiejaar al ruim is geoefend is de student al bedreven geraakt in het uitwerken van casussen en het BSM Diagnostisch schema.

Tip een bekende

Tip een bekende