Intervisie

Binnen de Beroepsvereniging kennen we intervisiegroepen. Dit zijn er 1-2 per provincie. Onze leden volgen minimaal 2 BSM intervisiemomenten per jaar welke live maar indien het onderwerp het toelaat ook digitaal mogen plaatsvinden.

De contactpersonen van deze groepen dragen er zorg voor dat hun bijeenkomsten tijdig worden vermeld in de BSM Activiteitenagenda waarvan een actuele versie dagelijks toegankelijk is binnen de digitale omgeving.

Studenten van de opleiding mogen vanaf het tweede studiejaar aanwezig zijn bij de intervisiemomenten. Vanaf het derde studiejaar verwachten wij dat ze bij minimaal 2 intervisiemomenten per jaar aanwezig zijn.

Gediplomeerden die nog twijfelen of ze een praktijk gaan opstarten of hier nog mee bezig zijn adviseren we dringend bij minimaal twee intervisiemomenten per jaar aanwezig te zijn.

Per intervisiebijeenkomst wordt een (digitale) presentielijst en kort verslag geüpload in de hiervoor bestemde digitale omgeving.

Tip een bekende

Tip een bekende