Visie op ontwikkeling

Kijkend naar de ontwikkeling van leren en gedrag: Het leren lezen, schrijven, spellen en rekenen (cijferen) is een proces waarbij informatie uit de buitenwereld zintuiglijk waargenomen en verwerkt wordt waarna de vaardigheid geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Niet bij alle kinderen verloopt dit proces ongestoord. Soms zijn er stoornissen in de waarneming (visueel of auditief), soms bij de verwerking of de automatisering van de handeling.

Waarneming, verwerking en automatisering vinden plaats in ons zenuwstelsel dat beschouwd kan worden als ons “orgaan” om te leren. De leermogelijkheden en het gedrag zijn dan ook afhankelijk van de kwaliteit van dit leerorgaan.

In het leerorgaan zijn zintuigontwikkeling, motorische ontwikkeling en het autonome zenuwstelsel zeer nauw met elkaar verbonden.

Bij behandeling volgens BSM-De Jong® zien we een verbetering optreden in de kwaliteit van het leerorgaan waarbij de leerbaarheid toeneemt. In geval van een gedragsstoornis zal deze zich normaliseren. Zodoende kunnen de intellectuele mogelijkheden beter benut worden.

Tip een bekende

Tip een bekende