Licentiebeleid

Sinds 2017 kent BSM-De Jong® een licentiebeleid. Dit licentiebeleid is tot stand gekomen onder invloed van de ontwikkelingen binnen het CAM veld en het versterken van de professionaliteit van BSM-De Jong®. Hiermee wordt getoond dat de BSM-De Jong® Therapeuten in het bezit van een geldige licentie op eigen vakgebied actueel zijn bijgeschoold.

Op deze website worden de praktiserende BSM-De Jong® therapeuten vermeld indien zij zijn ingeschreven als lid van de Beroepsvereniging van BSM-De Jong® therapeuten. Bij de vermelding staat aangegeven of de therapeut licentie houdend is.

Licentiepunten kunnen worden behaald door vakinhoudelijke en algemene scholing te volgen via het IBSM. Hiermee waarborgen we een continue vakinhoudelijke ontwikkeling van de BSM-De Jong® therapeut.

Zoals de eigen Beroepscode en het eigen Beroepsprofiel aangeven: De BSM-De Jong® therapeut houdt zich constant op de hoogte van de ontwikkelingen die op het vakgebied betrekking hebben om zo aan de cliënten de beste zorg te kunnen verstrekken. Continue vorming houdt de deskundigheid op pijl en het diploma actueel.

Bent u op zoek naar een BSM-De Jong® Therapeut? Vraag naar haar geldige licentie.

Tip een bekende

Tip een bekende