Ernstig ziek

Na een ziekenhuisopname in 2019 voor ernstig ziek zijn ben ik na weken weer thuis gekomen. Mijn hele leven ben ik erg actief geweest en dat was in 1 klap over. Noem het toeval, maar ineens was daar een tip om contact op te nemen met een therapeute van deze beroepsgroep.

Tijdens het contact bleek dat er ondersteunende beweegoefeningen gegeven konden worden en tal van andere bruikbare adviezen. Ik had niets te verliezen en 1 grote wens: nog een paar jaar genieten en kwaliteit van leven.

We zijn nu bijna een half jaar in contact met elkaar en ik ben echt enorm opgeknapt. Maandelijks worden de adviezen bijgesteld en er wordt ingespeeld op de bloedonderzoeken en begeleiding door de arts. Mijn ervaring is dat daar waar arts en therapeut op afstand samenwerken er bijzondere resultaten kunnen worden geboekt.

Tip een bekende

Tip een bekende