Klachtenprocedure IBSM

Openheid in gesprek teneinde klachten te voorkomen is onze inzet. Wij gaan er vanuit dat dat een ieders inzet is. Eerste aanzet tot oplossing is in gesprek gaan met degene die u ertoe gebracht heeft te overwegen een klacht in te dienen. Mocht dit voor u niet de oplossing bieden, neemt u dan contact op met de voorzitter via voorzitter@ibsm.nl.

In gesprek met de voorzitter zal zij notie nemen van uw vraag en met u in gesprek gaan.

Mocht u na gesprek met de voorzitter, die een bemiddelende rol zal hebben maar ook bekend is met de regelgeving binnen IBSM, geen gevoel van tevredenheid hebben ondanks inzet van betrokken partijen dan kunt u dit aangeven.

De voorzitter zal u de contactgegevens van het secretariaat van de klachtencommissie verstrekken als u uiteindelijk toch over wilt gaan tot het indienen van een klacht.

Tip een bekende

Tip een bekende