Therapeutisch bewegen

Het wezenlijke van de aanpak van deze disfuncties met behulp van BSM- De Jong® is, is dat er gebruik gemaakt wordt van de sensorische systemen van het lichaam en van de gegevens over de mate waarin deze al of (nog) niet functioneel zijn. De gegevens die nodig zijn om te kunnen weten hoe en waarom aanraken, bewegen en bewogen worden kunnen helpen, werden en worden verkregen uit boeken zoals “The Human Central Nervous System” van Nieuwenhuijs, Voogd en Van Huijzen en ook uit de diverse drukken van “Textbook of Medical Physiology” van Guyton en Hall. Deze boeken en naslagwerken worden volop gebruikt tijdens de opleiding.

Het grote verschil met andere motorische trainingen wordt bepaald door het feit dat men over het algemeen onbekend is met het fenomeen dat therapeutisch bewegen zowel positief als negatief kan werken. BSM – De Jong® houdt wel degelijk rekening met de eventueel negatieve gevolgen van een teveel aan oefeningen waardoor de inhibitie (remming) zo krachtig wordt dat prikkeloverdracht in het brein wordt verminderd. Het verbeteren van het leerresultaat zou dan uit kunnen blijven ook al verbetert de motoriek! Daarnaast wordt  de BSM – De Jong® niet geoefend in groepen. De cliënt krijgt een op maat gemaakt oefenprogramma.

Tip een bekende

Tip een bekende