Beweegarmoede

Een andere oorzaak van een disfunctie is dat veel cliënten door de moderne beweegarmoede niet meer in de gelegenheid worden gesteld om hun vestibulair systeem (verantwoordelijk voor o.a. evenwicht en het aansturen van de oogspieren) krachtig te prikkelen. Zij zijn bij de aanvang van hun schoolloopbaan niet in staat hun oogspieren die aangestuurd worden door de nervus oculomotorius, een dag lang te activeren. Het gevolg is dat zij hun ogen niet langdurig gericht kunnen houden op hun werkje. Ze wrijven in hun ogen en als ze heel braaf zijn, blijven ze aan het werk waardoor echter vegetatieve functies overprikkeld raken. Deze kinderen klagen over buikpijn en hoofdpijn. Als ze niet braaf blijven zitten, worden ze gediagnosticeerd met een gedragsprobleem. De leerkracht meldt vaak aan de ouders dat er sprake is van achterblijvende performale prestaties(ruimtelijk inzicht).

Ook als je al ouder bent kunnen deze uitrijpingsproblemen problemen opleveren in het dagelijks leven.

Tip een bekende

Tip een bekende