Vergoeding

Vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van het aanvullende zorgverzekeringspakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten en de afspraken die uw therapeut al dan niet heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar c.q. koepelorganisaties / verenigingen.

De praktiserende en erkende BSM therapeut die Lid is van de Beroepsvereniging van BSM Therapeuten (BBT) wordt vergoed door Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, De Christelijke Zorgverzekeraar(voorheen Prolife. Praktiserende BBT Leden die daarnaast lid zijn van een overkoepelende beroepsvereniging zoals bijvoorbeeld NOAG, VBAG en LVNT worden door meerdere andere zorgverzekeraars vergoed. Informatie hierover kunt u vinden op de websites van de beroepsverenigingen en op de websites van de zorgverzekeringen.

Wordt uw therapeut niet vergoed? Afhankelijk van uw jaargebruik aanvullend pakket kan het goedkoper zijn de kosten zelf te betalen en geen aanvullend pakket te nemen. Daarnaast kunt u bij uw belastingaangifte de mogelijkheid voor het aftrekken van niet vergoede zorgkosten bekijken.

Tip een bekende

Tip een bekende