ZIEN…

ZIEN, is een functie die op velerlei niveaus kan plaatsvinden.  Het kan variëren van het zien van een totaalplaatje zonder in te zoomen op allerlei details tot zeer gedetailleerd zien. Het gedetailleerd zien, wordt hier niet bedoeld als een manier van zien waarbij men geen selectie kan maken van wat op dat moment belangrijk is in het totaalbeeld. Die manier is een vorm die tot overprikkeling leidt.

Het gedetailleerd zien zonder dat dit tot overprikkeling leidt, is een geoefend zien waarbij men zeer bewust kijkt. Een BSM-De Jong® therapeute zal veelal op deze manier kijken. Veel van wat zij ziet, geeft haar informatie over het functioneren van de persoon die tegenover haar zit. Al deze informatie biedt haar de mogelijkheid tot INZIEN waar de ernst en samenhang van de klachten mee onderbouwd kan worden. Als zij geleerd heeft veel verbanden te leggen, gaat zij steeds meer DOORZIEN  wat er allemaal meespeelt om tot bepaalde problemen te komen. Hierna volgt een OVERZIEN van het geheel. Er speelt nog meer mee dan er tot het moment van overzien mogelijk werd gehouden.

ZIEN – INZIEN – DOORZIEN – OVERZIEN  Het laat een mooie ontwikkeling zien van de rijping van functies in het menselijk ontwikkelen. Het start allemaal met het goed kunnen zien. Een hulpvraag die bij ons veelvuldig wordt neergelegd. Het is mooi om te kunnen volgen waar dit toe kan leiden voor wat betreft het stuk persoonlijke ontwikkeling! Een boeiend onderdeel van het beroep BSM-De Jong®therapeut.

Onze opleiding start binnenkort. Informatie?

voorzitter@ibsm.nl

Tip een bekende

Tip een bekende