Slaap bij te vroeg geborenen.

Een heel belangrijk item. Slaap bij te vroeg geborenen.

Gedurende je slaap herstel je, verwerk je, bouw je kracht op en groei je. Voor een goede slaap is een goed ontwikkeld autonoom zenuwstelsel van groot belang. Als de sympaticus goed tot rust kan komen, kan de parasympaticus zijn werk goed gaan doen. (Het werk van de sympaticus kennen we als; actief zijn, vechten of vluchten indien nodig, dus verbruiken van energie. De parasympaticus staat voor; Rest en digest, rusten en verteren, dus opbouw van energie)

Het slapen van een te vroeg geborene heeft veelal te lijden hebben als gevolg van deze vroeggeboorte. Gezien het hierboven gegeven feit, kunnen we ons indenken dat het slapen van een te vroeggeborene niet altijd even efficiënt verloopt. De te vroege geboorte – en dus het onuitgerijpt zijn van het autonome zenuwstelsel – samen met de stress van alles wat er direct met hen gebeurt, maakt dat de sympaticus ‘overuren’ draait.

Deze – veel – te vroeg geborenen worden door ons behandeld voor hun slaapproblemen maar ook voor de andere problemen waar zij vaak nog mee te maken hebben.. Een deel van onze therapeutes is zelfs opgeleid in het uitrijpen van deze kinderen. Dat wat zij in de baarmoeder niet hebben kunnen afmaken aan ontwikkeling c.q. uitrijping, kunnen wij door middel van onze behandelingen alsnog stimuleren.

We zien dan, dat als gevolg van de behandeling het slapen efficiënter wordt. Dat wil zeggen; Kinderen geven aan uitgerust wakker te worden en komen de dag veel beter en langer door zonder te klagen over vermoeidheid. Zelfs eerder vertoond hyperactief gedrag, dat zijn lieten zien bij vermoeidheid, verdwijnt. Dit omdat het zenuwstelsel duidelijk meer kracht gaat ontwikkelen als gevolg van het betere slapen. Dat heeft zijn effect op het gehele lichamelijk functioneren.

Uiteindelijk kunnen we deze kinderen zodanig stimuleren in hun ontwikkeling dat zij veelal met hun leeftijdsgenootjes mee kunnen en op school ook in staat zijn tot functioneren op een niveau wat men aanvankelijk misschien niet had verwacht.

Wil je meer weten over deze behandelmethode?
Bekijk onze website www.brainstimulatingmethod.nl of, als je een therapeute zoekt voor een behandeling in verband met deze problematiek, mail dan naar voorzitter@ibsm
Zij zal je dan naam en adres geven van een therapeute die opgeleid is om te begeleiden bij voornoemde problematieken.

Tip een bekende

Tip een bekende