Intervisie

Groei in kennis en vaardigheden is onlosmakelijk verbonden met het therapeut schap. Een intervisiebijeenkomst deze week bleek van waarde. Verdiepende kennis over de Tractus Digestivus en het aangeboren- en het verworven immuunsysteem maakte alvast een waardevolle stap richting de nascholing die we in 2021 krijgen rondom de Darm-Brein as en de laatste wetenschappelijke inzichten op dat gebied.

Tip een bekende

Tip een bekende