Integrerend denken

Een intake is een uitgebreid gesprek waarin we met elkaar in contact gaan over de huidige klachten. We zoeken vervolgens naar de oorzaak van de klacht/klachten door in gesprek te gaan over Zwangerschap, Geboorte, Medische Historie, Het Verteringssysteem, De Voeding die iemand gebruikt, Medicatiegebruik, Lichamelijke Ontwikkeling en al wat ter tafel komt.

Aan het einde van het gesprek heeft de therapeute de beschikking over een scala aan functies. Dan komt het mooiste deel van het gesprek: HET INTEGREREND DENKEN:  Alle verkregen informatie wordt samengevoegd en geeft zo een beeld van het totale functioneren van de cliënt. Op dat moment zien we als therapeuten de impact die hapering in het ene systeem kan hebben op functies in het andere systeem. Zo kan het dus duidelijk worden dat de oorzaak van de klacht op een heel andere plek zit dan daar waar de klacht tot uiting komt!

Heeft de therapeut dit goed in beeld gebracht, wordt een oefenschema vastgesteld waarmee de cliënt zelf thuis aan het werk gaat. De cliënt gaat aan het werk met de neurologische beweegoefeningen in frequenties die exact bij hem of haar passen. Tevens kan er een advies gegeven worden op gebied van leefstijl, voeding, supplementgebruik of natuurlijke medicate gebruik. Ook dit laatste wordt toegespitst op de lichamelijke situatie en behoefte van de cliënt.

Tijdens een vervolgconsult bespreken we de situatie van de klacht op dat moment. Ook op dat moment wordt middels HET INTEGREREND DENKEN bepaald hoe de cliënt in de komende periode verder gaat.

Tip een bekende

Tip een bekende