Bestuurlijke ondersteuning

Ondersteuning van de bestuurlijke taken is geregeld in de vorm van zelfstandig werkende commissies en individuele vrijwilligers die vanuit hun vakgebied en expertise het bestuur bijstaan en adviseren op die momenten dat dat nodig is. Dit kan eenmalig plaatsvinden maar ook structureel.

De meeste van deze vrijwilligers zijn leden van onze beroepsvereniging maar wij mogen ook gebruik maken van de diensten van buitenstaanders die Brain Stimulating Method-De Jong® een warm hart toedragen.

Tip een bekende

Tip een bekende