Zure ontlasting

Als er sprake is van zuur ruikende ontlasting zegt dit iets over het verteringssysteem. Het systeem is onrijp als gevolg van het nog minder goed werken of aangestuurd worden van onderdelen binnen dit systeem.

BSM therapeuten kunnen vanuit hun kennis dit traject heel goed en blijvend versterken en het verteringsproces verder tot uitrijping krijgen. Daarnaast kan (tijdelijke) aanpassing van voeding en suppletie ingezet worden om snel resultaat te krijgen.

Tip een bekende

Tip een bekende