Wie een mens helpt, helpt de hele wereld

Er bestaat een Joodse zegswijze;

Wie een mens helpt, helpt de hele wereld

Binnen mijn werk als therapeute Brain Stimulating Method, moet ik hier vaak aan denken. Vooral wanneer de hulpvraag een pittige is. Wanneer een gezinslid in de problemen zit, op welke manier dan ook, heeft dit altijd zijn weerslag op het hele gezin. Een ieder past zich aan -veelal zonder het zich bewust te zijn- aan de dynamiek van dat moment. Als een situatie langer bestaat, of blijft bestaan, gaat dit een wissel trekken op het hele gezinssysteem.

Door de hulpvraag te behandelen, hebben we impact op dit hele systeem.

Reden waarom ik, in het contact met de hulpvrager of de ouders, altijd belangstellend vraag naar de overige gezinsleden of de situatie in zijn algemeenheid thuis.

Tijdens een behandeltraject ben je op die manier onderdeel van het gezin. Door middel van losse opmerkingen wordt dit ook vaak bevestigd. Het gaat dan om iets wat een van de gezinsleden over de situatie heeft gezegd. Het is heel mooi om te kunnen plaatsen waarom het gezegd is en het is een bevestiging van de gekozen, juiste, weg.

Vooral in het behandelen van jongere kinderen, komen er zelfs uitspraken van opa’s en oma’s bij je terug. Op deze manier is duidelijk waarom de gedachte aan bovenstaande uitspraak geregeld opkomt in mijn gedachte.

Brain Stimulating Method is een bijzondere vorm van hulpverlening. Geen behandeling is hetzelfde, geen dag is hetzelfde. Daarin ligt de uitdaging van onze Methode.

Tip een bekende

Tip een bekende