Wereld HARTdag

Wereld Hartdag

Het hart; een heel bijzonder en ingenieus orgaan. Het neemt een prominente plaats in, in ons functioneren. Hoewel we uiteraard geen enkel orgaan echt kunnen missen, is het hart daarin een heel overtuigende.

Binnen ons werkveld neemt het hart een heel belangrijke plaats in. Het hart is de motor van onze ontwikkeling en uitrijping.

Wist je -bijvoorbeeld- dat

Het hart ervoor verantwoordelijk is dat ons brein goed kan uitrijpen?

Het hart de doorbloeding verzorgt van ons brein en als dat -door een minder krachtige hartuitrijping- minder krachtig doorbloed wordt en dat dit leerproblemen tot gevolg kan hebben?

Het hart gedurende onze ontwikkeling een andere stand inneemt met bijbehorende veranderingen in ons gedrag, als gevolg van deze ontwikkeling?

Dat een kinderlijk stemmetje gerelateerd is aan een hartuitrijping die niet leeftijdsadequaat is?

Het gaat hier dus niet om ziekten maar om dysfuncties. Toch zijn het dysfuncties die een behoorlijke impact op het functioneren kunnen hebben.
Daarom vinden wij als Brain Stimulating Method Therapeutes dat we op deze Wereld Hartdag ook de aandacht op ons deel van het werken aan het hart mogen vestigen.

Binnenkort geeft Rob Seelen, osteopaat D.O.-MRO ons een Vakinhoudelijke nascholing op het gebied van uitrijping van hart en, daarmee onverbrekelijk samenhangend, het brein.

Tip een bekende

Tip een bekende