Stress op het Kinderdagverblijf

Berichten als onderstaande worden door een ieder anders gelezen en geïnterpreteerd. Dit bericht is voor ons een mogelijkheid om een stukje inzicht te geven in de Brain Stimulating Method Visie.

Het stresshormoon kan bij babies ook stijgen doordat de ouders gehaast zijn om ’s morgens alles op tijd rond te hebben. Mogelijk zijn er al kinderen in het gezin en is het ‘aanpoten’ om een ieder op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Zijn de ouders gestresst, neemt de baby dit gevoel gemakkelijk over.

Hoe goed het ritme ook wordt aangehouden tijdens opvang, er is altijd sprake van meerdere kinderen en voor een baby kunnen dit teveel prikkels zijn en prikkels geven/zijn ook stress.

Er zal veelal zeker geen sprake zijn van extreme stress maar elke dag een beetje stress, telt toch op… Houdt het stressgevoel in stand.

Een stress-as die gedurig aanstaat, gaat vroeg of laat verstoringen geven in het functioneren van het lichaam. Het kan bijvoorbeeld eetproblemen geven of verteringsproblemen. Goed eten en een goede vertering, zijn de basis voor ons functioneren. Als dit proces niet goed verloopt, kan het zomaar zijn dat dit ‘vervolgklachten’ gaat geven en dat kan in velerlei vormen. Afhankelijk van de minder krachtig ontwikkelde systemen in het lichaam waarop het zijn uitwerking krijgt.

Let wel, het is geenszins de bedoeling om mensen nu ongerust te maken als zij een keuze moeten maken voor opvang in welke vorm dan ook. Het is wel zo, zoals ook al aangegeven door de onderzoeker, dat een baby, in het eerste levensjaar, dichtbij de ouders het best af is. Ontstaan er klachten als gevolg van gemaakte keuzes, is het goed om te weten dat er met behulp van onze oefeningen heel veel problematiek verholpen kan worden.

https://www.gelderlander.nl/gezin/stress-op-het-kinderdagverblijf-je-baby-het-eerste-jaar-thuis-laten-blijven-is-het-beste~ae6f1482/

Tip een bekende

Tip een bekende