Spildraai

Op de vraag wat we zien als een kind de spildraai niet heeft gemaakt, kunnen we geen eenduidig antwoord geven.

Als BSM therapeutes gaan we altijd de gehele intake door voordat we onze conclusie kunnen trekken. Hierbij is er veel aandacht voor het geboorteproces. Het is namelijk zo dat er ook een oorzaak is voor het niet maken van de spildraai. Vervolgens kan er een oorzaak zijn voor deze oorzaak….

We kunnen daarbij nooit een stelling ‘omdraaien’. Als een kind slecht verteert als gevolg van een slechte – of niet gemaakte – spildraai kunnen we niet zeggen dat een kind met een slechte vertering ‘dus’ een onvoldoende, of helemaal geen, spildraai heeft doorgemaakt.

Het komen tot de juiste diagnose in situaties als deze is een interessante puzzel. Een grote uitdaging soms. Echter, dat maakt het werk uniek en heel mooi.

Tip een bekende

Tip een bekende