(Motorische) Ontwikkelingsstoornissen

Het niet goed motorisch kunnen aansturen, heeft altijd een oorzaak. Veelal is de oorzaak te vinden in de manier waarop de bevalling heeft plaatsgevonden. Ook liggingsafwijkingen tijdens de zwangerschap kunnen hun effect hebben op deze ontwikkeling.

Er zijn ook situaties waarin een zwak ontwikkeld darmsysteem een grote impact heeft op de motorische vaardigheden. Ouders hebben in deze situatie vaak ook al klachten op het gebied van voeding er vertering ervaren bij hun kind.

Vanuit een uitgebreide neuro-fysiologische kennis, opgedaan tijdens onze opleiding, kunnen wij de oorzaak van het probleem duiden en dit probleem middels onze neurologische en viscerale oefeningen overwinnen. Hiermee voorkomen we ook leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen op latere leeftijd.

Tip een bekende

Tip een bekende