Lever en vergeetachtigheid/dementie

Een juiste diagnose stellen, kan heel moeilijk zijn. Soms lijken symptomen behorend bij een bepaalde problematiek zoveel op elkaar of liggen heel dicht bij elkaar.

Reden waarom wij nooit uitgaan van de symptomen of een diagnose als iemand zich bij ons meldt. Wij luisteren wel naar de symptomen maar gaan altijd doorvragen op heel veel vlakken van het dagelijks functioneren. Dit om een zo uitgebreid mogelijk beeld te verkrijgen van de werking van de organen en systemen in het lichaam van de cliënt die ons om hulp vraagt.

Met een groot begrip van anatomie, fysiologie en embryologie, zijn we in staat om tot de oorzaak van symptomen te komen. In bijgevoegd artikel wordt de lever benoemd als oorzaak van problemen die heel sterk lijken op die van dementie. Middels onze intake waren we vast en zeker ook gekomen tot problemen met de lever. Deze kunnen ten grondslag liggen aan heel veel problemen waarmee men ons bezoekt. De lever moet altijd als eerste in zijn kracht komen alvorens we volgende stappen kunnen zetten in onze behandeling.

Een goede behandeling van de lever en deze terugbrengen in zijn krachtig functioneren en dan problemen als beschreven in deze artikelen kunnen voorkomen of zelfs verminderen, zou een heel fijn en mooi gegeven zijn.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2814346

https://www.gelderlander.nl/gezond/vaak-wordt-vergeetachtigheid-voor-dementie-aangezien-maar-soms-is-het-een-zieke-lever~a3528ba1/

Tip een bekende

Tip een bekende