Studiedagen 3e jaar 2021

Blok 13: 15 en 16 januari.

Blok 14: 12 en 13 maart.

Blok 15: 14 en 15 mei.

Deze laatste 3 blokken zullen geheel in het teken staan van de praktijk. Casussen die door de studenten zijn afgenomen, zullen worden doorgesproken en begeleid. Door de studenten worden presentaties gegeven.

Praktijkvoering, therapeutische vorming, meldcode Huislijk geweld en kindermishandeling, de BSM-De Jong beroepscode en het BSM-De Jong beroepsprofiel, verplichte formulieren binnen de BSM-De Jong praktijk, het werken in de praktijk en het opstarten van een eigen praktijk.

Examen derdejaars: 5 juni 2021

Diploma uitreiking: 19 juni 2021

Tip een bekende

Tip een bekende