Procedure bij klachten

Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over de samenwerking met en / of werkwijze van een BSM-De Jong therapeut wordt een gesprek met uw therapeute* als eerste mogelijke oplossing gezien.

Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u uw ervaring voorleggen aan onze vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 0111-401450. Zij kan tussen u en de therapeut bemiddelen.

*) Alleen die therapeuten die zijn aangesloten bij de BBT vallen onder deze procedure

 

Geeft dit niet het gewenste resultaat vraagt u dan naar de WKKGZ van uw therapeut.

Tip een bekende

Tip een bekende