Neurotransmitters

“A mature neuron contains an exclusive set of biochemical processes that endow the cell with its differential character”. 

Een volwassen zenuwcel kan in voldoende mate volwassen stoffen zoals neurotransmitters stoffen produceren. De vraag die wij ons stellen is deze: als de cel nog niet volwassen is en dus nog niet in staat is om zich optimaal uit te drukken kunnen wij dan iets doen om die volwassenheid te bevorderen. 

Bij elke zorgvraag vragen wij ons als BSM-De Jong® therapeut af waardoor een te langzame rijping ontstaat, dus waardoor het komt dat een neuron er langer over doet om mature (volwassen) te worden.

Ten tweede: waar, waarom en hoe is het gebrek aan uitrijping ontstaan. Dus wat het betekent dat bepaalde bio Chemical processen nog niet optimaal plaatsvinden.

Dat is een gang van zaken die BSM-De Jong® propageert. En dat met veelal verrassende resultaten. 

Tip een bekende

Tip een bekende